28 7 / 2014

Nếu cuộc sống thật cũng yên ả như những trang sách thì đã không có gì phải nghĩ ..

Những đêm mưa thế này thật thảm ..

Nếu cuộc sống thật cũng yên ả như những trang sách thì đã không có gì phải nghĩ ..

Những đêm mưa thế này thật thảm ..

27 7 / 2014

Lâu lâu rồi mới thấy buồn thế này ..

Người ta hay nói là cứ cố gắng hết sức mình đi rồi sẽ không có gì phải hối tiếc.. Nhưng họ lờ đi vế sau rằng nhiều khi cố hết mình nhưng sẽ vẫn là không đủ ..

Mình thấy nặng nề khi người khác mong chờ ở mình những thứ mà mình biết rằng mình không làm được. Và mọi câu trấn an, cổ vũ lúc ấy cũng chỉ là vô nghĩa .. Lúc ấy mình chỉ muốn hét ầm lên là tôi mệt rồi, tôi muốn bỏ cuộc ..

Nhưng mình không làm được ..

Đã bao lần tự trách mình đừng đặt quá nhiều tin tưởng và hi vọng. Đâu phải cái gì cũng đoán trước được đâu .. Và rồi lại vướng vào thứ mình sợ nhất trên đời là SỰ PHỤ THUỘC ..

Rồi chuyện này dẫu có sao, thôi lại trách tại duyên dày phận mỏng ..

Lâu lâu rồi mới thấy buồn thế này ..

Người ta hay nói là cứ cố gắng hết sức mình đi rồi sẽ không có gì phải hối tiếc.. Nhưng họ lờ đi vế sau rằng nhiều khi cố hết mình nhưng sẽ vẫn là không đủ ..

Mình thấy nặng nề khi người khác mong chờ ở mình những thứ mà mình biết rằng mình không làm được. Và mọi câu trấn an, cổ vũ lúc ấy cũng chỉ là vô nghĩa .. Lúc ấy mình chỉ muốn hét ầm lên là tôi mệt rồi, tôi muốn bỏ cuộc ..

Nhưng mình không làm được ..

Đã bao lần tự trách mình đừng đặt quá nhiều tin tưởng và hi vọng. Đâu phải cái gì cũng đoán trước được đâu .. Và rồi lại vướng vào thứ mình sợ nhất trên đời là SỰ PHỤ THUỘC ..

Rồi chuyện này dẫu có sao, thôi lại trách tại duyên dày phận mỏng ..

25 7 / 2014

thebatandthecat:

BATMAN/SUPERMAN #14 cover by Jae Lee

Such a dreamy yet cheeky cover. Love.

(Source: thelittlestbat)

25 7 / 2014

25 7 / 2014

blackbatpurplecat:

Artist: Tim Sale

blackbatpurplecat:

Artist: Tim Sale

25 7 / 2014

teawiththebat:

Dammit, Selina

teawiththebat:

Dammit, Selina

25 7 / 2014

(Source: moonagedaydr3am)

25 7 / 2014

allmovieswelcome:

the dark knight rises 

allmovieswelcome:

the dark knight rises 

25 7 / 2014

23 7 / 2014

"đi cạnh nhau
em hỏi
anh và chân đã nói chuyện gì
anh đáp khẽ
về nỗi buồn của đôi tay em."

16.03.2013 (via lucilucius)

(via sutuhobao)